تعداد بازدید: 877
تعداد نظرات: 0

مسمومیت از راه چشم

مسمومیت از راه چشم
دکتر یسنا بهمنش، دبیر ستاد مرکزی داروها و سموم سازمان غذا و دارو با بیان اینکه یکی از شایعترین انواع مسمومیتها که در برخورد با مواد بسیار قوی شمیایی رخ میدهد، مسمومیت از راه چشم است، گفت: مسمومیت با انواع گاز، اسید و قلیا و مواد شوینده، سموم دفع آفات و مواد شیمیایی از جمله حوادثی است که بارها و بارها سبب بروز صدمات جبران ناپذیر و دائمی به چشم افراد شده است. اگر چه عموم مردم ممکن است با مواد مذکور چندان ارتباط نداشته باشند، اما مواد شوینده خانگی و گاز متصاعد شده از آنها و مهمتر از همه تماس چشمی با برخی داروها و سموم همواره به عنوان تهدید بالقوه برای همه افراد به حساب میآید. بهتر است در صورت مواجهه با چنین رخدادی ابتدا با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم با شماره ۱۴۹۰ تماس برقرار شود و اقدامات ضروری را سوال کنند. سپس زیر دوش آب حمام قرار گرفته بطوری که آب روی پیشانی فرد به جریان افتد و به سمت دو چشم وی انتقال یابد. چشم فرد آسیب دیده را با آب جاری ولرم به تعداد ۱۰ بار شستشو دهند. اولویت بعدی، رساندن فرد آسیب دیده به نزدیکترین بیمارستان است. بقیه اقدامات باید در بخش اورژانس صورت گیرد و پزشک اورژانس تنها فردی است که میتواند تعیین کند بیمار به درمان اضافهتر نیاز دارد یا خیر. گرچه عموم افراد با این تفکر که هیچ گاه چنین مطالبی بکارشان نخواهد آمد، از آن میگذرند اما باید به یاد داشته باشیم که حادثه هیچگاه وقوعش را خبر نمیدهد. اما به خاطر سپردن چنین نکات کوچکی، بارها از فاجعههایی بزرگ پیشگیری کرده است. آسیب چشم در کشاورزان و کارگران دکتر محمد اعتضاد رضوی اظهار داشت :در زمان سم پاشی باغات و زمین های کشاورزی به منظور جلوگیری از آسیب به چشم باید از وسایل حفاظتی استفاده کرد. اولین اقدام پس از تماس مستقیم چشم با مواد شیمیایی، شستوشوی ممتد و فوری چشم با آب است. بدین شکل که چشم را در مدت زمان طوالنی یعنی نیم ساعت تا یک ساعت به طور مرتب با آب بشویند تا مواد شیمیایی رقیق شده و از چشم خارج شود و سپس به چشم پزشک مراجعه کرد. پاشیده شدن مواد شیمیایی باز و قلیایی و سموم کشاورزی به چشم موجب بروز آسیب های جدی و عوارض جبران ناپذیر می شود. بهتر است در نخستین اقدام با فرد مصدوم چشم وی با آب فراوان شستشو داده شود تا تمامی مواد وارد شده به چشم خارج گردد. اعتضاد رضوی پاشیده شدن آهک را نیز از دیگر موادی برشمرد که ممکن است کارگران ساختمانی را درگیر کند و در صورت مواجه باید عالوه بر شستشو با آب فراوان از خارج شدن تمامی مواد آهکی از چشم اطمینان حاصل کرد. درد شدید و متمرکز در ناحیه چشم ، ناتوانی در گشودن چشم صدمه دیده ، وجود قرمزی و التهاب در اطراف چشم و آبریزش بیش از اندازه از عالئم وجود جسم خارجی در چشم است. بی توجهی به چشم در زمان پاشیدن شدن مواد شیمیایی می تواند موجب بروز التهاب مزمن ، آب سیاه ، درگیر شدن سلولهای سطح چشم و در مواردی نابینایی به همراه داشته باشد. پس از انجام مراحل اولیه ، فرد مصدوم باید به نزدیک ترین مرکز اورژانس چشم منتقل شود. چشم را آب فراوان بشویید محسن بهمنی کشکولی، فوق تخصص جراحی ترمیمی چشم درباره تأثیر مواد شیمیایی در چشم گفت: اولین اقدام پس از تماس مستقیم چشم با مواد شیمیایی، شستوشوی ممتد و فوری چشم با آب است. بدین شکل که چشم را در مدت زمان طوالنی یعنی نیم ساعت تا یک ساعت به طور مرتب با آب بشویند تا مواد شیمیایی رقیق شده و از چشم خارج شود و سپس به چشم پزشک مراجعه کرد. آسیبهای واردشده به چشم توسط بازها بسیار از اسیدها و شدیدتر است زیرا خاصیت نفوذی بیشتری دارد و با نفوذ به الیههای عمقی چشم، چشم را از عمق دچار آسیب میکند ولی در مقابل اسید تمایل به تخریب سطح چشم دارد و سطح چشم را متأثر میکند. فوق تخصص جراحی ترمیمی چشم درباره تأثیر بخارهای متصاعد از مواد شوینده و شیمیایی بر چشم گفت: مواد شیمیایی و شویندهها بخارهایی از خود متصاعد میکنند که تماس با این بخارهای متصاعد شده بیشتر چشم را تحریک میکند که به ریزش اشک از چشم، سرخی چشم و سوزش چشم منجر میشود و بیشتر اشکاالت تنفسی ایجاد میکند.
تصاویر
  • مسمومیت از راه چشم
دات نت نیوک فارسی