مجله اطلسی ها با زمینه اجتماعی، فرهنگی و رویکرد خانوادگی با موضوعات متنوع کسب و کار، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی (اعم از سلامتی، زیبایی، داستان، تربیتی و غیره) آماده است تا لحظاتی شما را سرگرم مطالعه ای لذت بخش کند.

 ماهنامه فرهنگی و اجتماعی
  گستره توزیع: سراسر ایران
  صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حمید ثریانی
  زیر نظر شورای سردبیری
  مدیر اجرایی: لیلا زارع
  صفحه آرایی: آذین حسن زاده
  ادبی و هنری: میترا داوودی نیا
  واحد عکس: محمدرضا نجیب
  توزیع: بهین سرزمین فروهر
  لیتوگرافی و چاپ: ترنگ
دات نت نیوک فارسی